• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Slovania - Asociácia Slovákov a Čechov

slovania

Je mladá nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2010 za účelom zachovávania, zveľaďovania a rozvíjania slovenskej a českej kultúrnej identity v Španielsku.

 

Združenie bolo založené na juhu Španielska v provincii Málaga. Vďaka svojej strategickej polohe medzi Španielskom, anglickou kolóniu Gibraltar a Afrikou, chce využiť neobmedzené možnosti k nadväzovaniu kultúrno – ekonomických kontaktov medzi  inštitúciami týchto krajín.

Hlavné zámery Asociácie:

 • Podporovať dialóg so španielskou spoločnosťou v rámci kultúry, vzdelávania, obchodu a turizmu a zároveň presadzovať imidž Slovenskej a Českej Republiky ako moderné a dynamické krajiny,
 • Zviditeľniť tradičnú a novú kultúru Slovákov a Čechov a podporiť jej osobnosti a špecifiká v čo najširších rámcoch,
 • Podporiť participáciu a prítomnosť tejto asociácie v politickom, ekonomickom, kultúrnom a sociálnom živote v celom Španielskom  štáte,
 • Podnecovať a zvýšiť poznanie  medzi slovenskou, českou a španielskou kultúrou,   
 • Uľahčiť výmenu,  kooperačné vzťahy  a spoluprácu s inými asociáciami, ktoré majú  podobné záujmy, ako aj možnosť byť súčasťou Federácií a Konfederácií v národnom a medzinárodnom rozsahu,
 • Pracovať v rámci medzinárodnej spoluprácie.

 

Dlhodobé ciele Asociácie:

 

 • Šíriť osvetu kultúry a jazyka Slovákov a Čechov v Španielsku
 • Podpora multikultúrnosti a interkultúrnosti v Španielsku
 • Spolupráca s kultúrnymi a umeleckými ustanovizňami a organizáciami v Španielsku
 • Podpora štátnych, súkromných a občianskych iniciatív v oblasti kultúry a umenia
 • Vzdelávanie a výučba slovenského a českého jazyka ako materinské jazyky pre slovenskú a českú komunitu
 • Prezentácia slovenskej kultúry, turistiky, tradícií
 • Informačná a komunikačná činnosť v oblasti kultúry, umenia, turizmu a obchodu
 • Participovať v medzinárodných projektoch, ktorých cieľom je podporovať aktívnu účasť občanov v Európe, zapájať sa do diskusie o regionálnej a európskej perspektíve
 • Pomoc slovenskej a českej komunite prostredníctvom poskytovania  užitočných informácií pre život, prácu a štúdium v Španielsku
 • Reprezentovať slovenské a české záujmy vo všetkých oblastiach (kultúra, práca, vzdelávanie, obchod, podnikanie, turizmus)
 • Spolupracovať so slovenskými a českými centrami so sídlom mimo Slovenska a Česka založenými za rovnakým   účelom ako Asociácia Slovania v Španielsku
 • Vybudovať dlhodobé vzťahy so slovenskými, českými a španielskymi inštitúciami ako aj obchodné vzťahy medzi týmito krajinami.

 

Slovania – Asociación de Eslovacos y Checos

 

President: Adriana Bobalikova

 

Tel.: +34/ 695 881 456

 

Email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Intenet: www.slovania.es

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc