• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Základná charakteristika hospodárstva

Španielske hospodárstvo sa nachádza v recesii (za rok 2012 bol hospodársky pokles na úrovni -1,6% HDP, v 2013 podľa optimistických odhadov vlády na úrovni -0,5%). Minister hospodárstva Španielska Luis de Guindos avizuje oživenie už koncom roku 2013, realistickejšie odhady hovoria o začiatku roku 2014.

economyspainHlavnou prioritou vlády bolo dodržanie plánovaného deficitu štátnych financií, ktorému podriadila aj zostavenie rozpočtu a prijímanie úsporných opatrení. Po dohode s Európskou komisiou boli v priebehu roku korigované údaje o deficite a v súčasnosti sú požiadavky na dodržanie deficitu verejných financií nasledovné: v 2013 4,5% a v 2014 2,8%. Predseda vlády Mariano Rajoy splnenie uvedených úrovní deficitu považuje za kľúčové pre obnovenie dôvery medzinárodných investorov a trhov pre Španielsko.

Najdôležitejšie štrukturálne reformy, ktoré prijala vláda v roku 2012 boli v oblasti finančného systému a trhu práce. Na ozdravenie bankového systému sú využívané aj európske prostriedky cca vo výške 40 mld. €. V tejto súvislosti je dôležitým krokom vytvorenie tzv. zlej banky (SAREB), na ktorú prešli tzv. toxické aktíva tých bánk, ktoré nie sú schopné riešiť ich vlastnými silami (predovšetkým zoštátnené banky), pričom ide najmä o úvery poskytnuté na podporu výstavby nehnuteľností.

Španielska vláda od reformy pracovného trhu očakáva zníženie vysokej miery nezamestnanosti v krajine, ktorá dosiahla koncom roku 2012 úroveň 25%, pričom medzi mladými ľuďmi do 25 rokov je to viac ako 54%. Obsahom tejto reformy je uľahčenie náboru nových zamestnancov, najmä mladých ľudí, flexibilizácia možností riešenia negatívneho vývoja vo firmách, reforma posilňuje pracovné zmluvy na dobu neurčitú, prináša zmeny v profesijnom vzdelávaní, boj proti čiernej ekonomike. Dve najväčšie španielske odborové združenia (Všeobecný zväz pracujúcich - UGT a Robotnícke výbory - CC.OO.) na protest proti tejto reforme zorganizovali niekoľko masových demonštrácií a dva generálne štrajky.

Úsporné opatrenia vlády mali dopad aj na pokles domáceho (o 1,5%) a verejného dopytu (o 4,8%). Domáca spotreba klesá kontinuálne už viac ako 2 roky. Pokles priemyselnej výroby v 2012 bol na úrovni 5%.

Ďalším problémom Španielska je celková zahraničná zadĺženosť (verejná a súkromná), ktorá dosiahla v 3. štvrťroku imgres2012 výšku 1790 mld. € (169% HDP), financovanie dlhovej služby a rozpočtového schodku si budú vyžadovať v roku 2013 cca 130 mld. €. Dôležitým faktorom v tejto súvislosti bude práve dôvera medzinárodných finančných trhov a schopnosť Španielska financovať sa na nich za prijateľné ceny. Španielska vláda sa snaží, aby na európskej úrovni vznikla čo najskôr banková únia a jednotný bankový dohľad, od čoho očakáva zníženie súčasných vysokých cien španielskych dlhopisov, obligácií a pokladničných poukážok.

Z vyššie uvedených dôvodov je stále otvorená otázka možnosti, že Španielsko požiada o finančnú pomoc z európskych fondov na splácanie svojho dlhu. Vláda tento krok oddiaľuje z obavy pred požiadavkami Bruselu na prijatie ďalších úsporných opatrení a verí, že sa dokáže financovať. Rastie však aj tlak súkromných firiem na predloženie španielskej žiadosti o pomoc, pretože tie tiež musia financovať svoje dlhy na trhoch za vysoké ceny.

 

Základné ekonomické parametre

Základné údaje

2008

2009

2010

2011

2012

Miera inflácie v %

4,1

-0,3

1,8

3,2

2,9

HDP v mld. €

1 089

1 051

1 063

1 073

1 049

HDP na obyvateľa €

23 900

22 800

22 800

23 100

22 700

Vývoj HDP v %

0,9

-3,7

-0,1

0,7

-1,6

Verejný dlh v % HDP

40,20

53,90

61,50

69,30

84,2

Deficit štátneho rozpočtu v %

-11,4

-9,4

-4,7

-8,3

-7,1

Miera nezamestnanosti v %

11,3

18,0

20,1

21,6

26,02

Zdroj: Národný štatistický úrad Španielska– www.ine.es, www.datosmacros.com

 

Štruktúra tvorby HDP (podiel v %)

HDP spolu

100,0

Služby

66,6

Priemysel

11,7

Stavebníctvo

10,0

Energetika

2,3

Poľnohospodárstvo a rybolov

2,3

Zdanenie výrobkov

7,1

Zdroj: Národný štatistický úrad – www.ine.es

 

Makroekonomické výhľady Španielska na rok 2013 – vláda očakáva pokles reálneho HDP vo výške -0,5%, pokles domácej spotreby o 1,4%, pokles verejnej spotreby o 8,2%, vývozy porastú o 3,4% a poklesnú dovozy o 5,9%, pokles priemyselnej výroby má byť o 2,3%.

 

Štátny rozpočet

presupuestoCelkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2013 boli stanovené na 124,044 mld. € a výdavky na 169,775 mld. €. Po prvýkrát sa dostali na druhé miesto výdavky na pokrytie nákladov na úroky verejného dlhu (38,6 mld. €). Dvojročný plán rozpočtu na roky 2013 – 2014 vychádza z poklesu HDP v roku 2013 o 0,5% a jeho rastu v 2014 o 1,2%. Vďaka rastu príjmov zo zvýšeného DPH a poklesu výdavkov, vláda očakáva dosiahnutie úspor vo výške 102,1 mld. € do roku 2014 (v 2013 39 mld. € a v 2014 až 50 mld. €). Novými prvkami tohto rozpočtu je daň na uhľovodíky a predĺženie zmrazenia prijímania zamestnancov do štátnej správy do konca roku 2014. Toto zmrazenie sa netýka obnovy 10% zamestnancov v profesiách ako lekár, učiteľ, ozbrojené a bezpečnostné sily, pracovní a finanční inšpektori. Ďalšou pripravovanou reformou je reforma dôchodková. V súčasnosti napriek dôchodkovému veku vo výške 65 rokov (od roku 2027 to bude 67 rokov), skutočný priemerný vek odchodu do dôchodku je 63,5 roka (kvôli vysokému počtu predčasných dôchodkov). Ročné náklady na vyplácanie dôchodkov v Španielsku (2012 – 102 mld. €) predstavujú cca 10% HDP.

Hlavným zdrojom zvýšenia na strane príjmov sú daňové opatrenia ako zvýšenie dane z príjmov fyzických osôb v decembri 2011 a zvýšenie DPH od 1.9.2012 (základná sadzba 18% sa zvýšila na 21%, nižšia sadzba z 8% na 10%), ktoré by mali priniesť 35 mld. € do štátneho rozpočtu. Vláda schválila 20% dane na výhry v stávkových kanceláriách, lotériách, ktoré presahujú viac ako 2500 €, toto opatrenie platí od 1.1.2013 a očakáva sa, že prinesie do štátneho rozpočtu 824 miliónov € ročne. 

Vo výdavkovej oblasti sa očakávajú úspory 14,5 mld. € v štátnej správe do roku 2014. Znížia sa o 15%dinero prostriedky vyplácané osobám, ktoré sa starajú o odkázaných občanov, čím sa dosiahne úspora 3 mld. €.

Poklesnú výdavky na investície do bytovej výstavby a infraštruktúry (2012 – o 600 mil. €, 2013 o 3,7 mld. € a v roku 2014 o 6 mld. €). Zmrazenie prijímania nových zamestnancov do štátnej správy do konca roku 2014 prinesie úspory 1,8 mld. € v roku 2013 a 3,5 mld. v roku 2014. Plán počíta aj so znížením výdavkov na zdravotníctvo a školstvo do roku 2014 vo výške 15 mld. €.

Na úrovni autonómnych oblastí sa predpokladá zníženie výdavkov o 19,7 mld. €, a na úrovni miestnej správy o 9 mld. €.

Vláda očakáva, že štátny dlh Španielska, ktorý bol koncom roku 2012 na úrovni 77,4% HDP, čo je stále pod priemerom verejného dlhu krajín eurozóny, ktorý je 82,5% HDP sa zvýši v roku 2013 na hodnotu 85,3% HDP, čo bude zhruba na úrovni priemeru eurozóny v 2013. 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc