• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Občiansky preukaz

Na zastupiteľskom úrade v zahraničí môže požiadať o nový občiansky preukaz len občan, ktorý má občiansky preukaz vydaný po 1. júli 2008 (formát EÚ vyrobený z polykarbonátu) z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia, z dôvodu zmeny mena alebo priezviska, z dôvodu jeho zničenia alebo poškodenia alebo skončenia doby platnosti.

Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na zastupiteľskom úrade podať len občan, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Na zastupiteľskom úrade nie je možné podať žiadosť o prvý občiansky preukaz pri dovŕšení pätnásteho roku veku.

V prípade žiadosti o nový občiansky preukaz, ktorú podáva občan na zastupiteľskom úrade, nie je možné požiadať o zápis osobitných záznamov, ktoré neboli uvedené v pôvodnom občianskom preukaze.

  

Náležitosti žiadosti o vydanie občianskeho preukazu

 

 • Žiadosť o nový občiansky preukaz podáva občan na zastupiteľskom úrade osobne,
 • K žiadosti predloží žiadateľ doterajší občiansky preukaz. Ak nemôže predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, predloží iný doklad preukazujúci jeho rodné číslo (napr. rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas),
 • V prípade, že dôvodom žiadosti o nový občiansky preukaz je strata alebo odcudzenie, priloží k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie. V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti matričný doklad potvrdzujúci túto skutočnosť, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike.

 

Pri podaní žiadosti o nový občiansky preukaz uhradí žiadateľ správny poplatok nasledovne:

 • Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ...................... 15,- eur
 • Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky   preukaz    ............................. 30,- eur
 • Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky   preukaz v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..... 50,- eur

 

Občan si prevezme vyhotovený občiansky preukaz osobne. Občiansky preukaz môže prevziať aj iný občan po predložení svojho občianskeho preukazu a splnomocnenia na zastupovanie s osvedčeným podpisom, ktoré odovzdá zastupiteľskému úradu.

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/madrid

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc