• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Vodičský preukaz

Vodičský preukaz je verejnou listinou, ktorou jej držiteľ preukazuje oprávnenie viesť motorové vozidlá v rozsahu v ňom uvedenom. Osoba môže byť držiteľom len jedného vodičského preukazu.

Na zastupiteľskom úrade v zahraničí možno požiadať o výmenu platného vodičského preukazu vydaného v Slovenskej republike pred 1. 5. 2004 alebo o obnovu vodičského preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti, z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia alebo z dôvodu zmeny mena alebo priezviska.

Žiadosť o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu môže na zastupiteľskom úrade podať len osoba, ktorá má v Slovenskej republike pobyt a bol jej v minulosti vydaný vodičský preukaz.

 

Náležitosti žiadosti o vydanie vodičského preukazu

 • Žiadosť o výmenu vodičského preukazu podáva žiadateľ na zastupiteľskom úrade osobne. K žiadosti predloží vodičský preukaz vydaný pred 1.5.2004.
 • Žiadosť o obnovu vodičského preukazu podáva žiadateľ na zastupiteľskom úrade osobne. V prípade, že dôvodom žiadosti o obnovu vodičského preukazu je strata alebo odcudzenie, priloží k žiadosti doklad potvrdzujúci túto skutočnosť alebo čestné prehlásenie. V prípade, že dôvodom žiadosti je zmena mena alebo priezviska a táto skutočnosť nie je uvedená v predloženom doklade totožnosti, priloží k žiadosti matričný doklad potvrdzujúci túto skutočnosť, vydaný matričným úradom v Slovenskej republike,
 • K žiadosti o výmenu alebo obnovu vodičského preukazu predloží žiadateľ doklad totožnosti.
 • Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručne žiadosť podpísať.

 

Pri podaní žiadosti žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 15,- eur.

 

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/madrid

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc