• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Volebné právo občanov EÚ

imgresMôžeme konštatovať, že v demokratickej spoločnosti je právo voliť a byť volený jedno zo základných občianskych práv jednotlivca. Na úrovni EÚ je toto právo zakotvené v článku 19 Zmluvy o založení ES, kde sa hovorí, že každý občan Únie (občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu) s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Okrem tohto práva, majú občania Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi aj právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, za tých istých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Cieľom takejto úpravy je snaha o uplatňovanie princípu rovnosti a nediskriminácie medzi občanmi členských štátov a občanmi iných členských štátov a taktiež je to dôsledkom práva slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov.

Občan, ktorý žije v inom členskom štáte EÚ má právo v tomto štáte voliť a byť kandidátom v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uplatňujú sa na neho rovnaké podmienky ako na občanov tohto štátu.

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc