• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Čo pre vás môže urobiť konzulát SR

statnyznaksrKonzulárne oddelenia zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí zabezpečujú výkon konzulárnych funkcií v zmysle Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch.

Medzi tieto funkcie patrí i pomoc občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitli v núdzi, asistencia pri vybavovaní dedičstva v zahraničí, asistencia pri preprave telesných pozostatkov a pri úmrtiach občanov Slovenskej republiky v zahraničí a riešenie problematiky trestnej činnosti slovenských občanov v zahraničí.


Konzulárne oddelenia majú obmedzené možnosti na zasahovanie do konania policajných a justičných orgánov týkajúceho sa dôsledkov konania slovenských občanov v zahraničí, resp. problémov, do ktorých sa slovenskí turisti dostávajú podcenením zabezpečenia svojej zahraničnej cesty. Právomoci konzulov sú dané medzinárodným právom, vnútroštátnym právnym poriadkom Slovenskej republiky a vnútroštátnym právnym poriadkom krajiny pôsobenia.

Čo môže pre Vás konzulát SR urobiť: 

 • vydať náhradný cestovný preukaz pre občana Slovenskej republiky na návrat do Slovenskej republiky,
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí môžu občanovi Slovenskej republiky poslať peniaze, poradiť, ako peniaze poslať,
 • odporučiť služby miestnych advokátov, ktorí poskytnú odbornú právnu pomoc v prípade kontaktu s miestnou políciou alebo súdom,
 • odporučiť služby miestnych lekárov alebo tlmočníkov,
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy,
 • kontaktovať občanov Slovenskej republiky nachádzajúcich sa vo väzbe alebo väzení a podať o nich správy príbuzným, na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať vo vyššie uvedených a podobných situáciách,
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava),
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní,
 •       osvedčiť pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok.


V zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky sú za konkrétne konzulárne služby účtované príslušné správne poplatky.

 

Čo nemôže pre Vás konzulát SR urobiť:

 • zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať v mene občana Slovenskej republiky,
 •        poskytovať advokátske služby,
 •   dosiahnuť (zariadiť) prepustenie z väzenia,
 •   zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní,
 •   zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo vo väzení ako s miestnymi občanmi,
 •      zaplatiť účty za slovenského štátneho občana za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty, 
 •      poskytovať služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám, motoristickým a iným špecializovaným organizáciám,
 •   zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.


Zaslanie finančných prostriedkov do zahraničia


V prípade krádeže alebo straty finančných prostriedkov v zahraničí Vám príbuzní alebo známi môžu zaslať peniaze prostredníctvom služby Western Union so širokou sieťou vlastných pobočiek alebo pobočiek miestnej pošty v Španielsku. Informácie o prevode peňazí prostredníctvom Slovenskej pošty sú na stránke:

www.posta.sk/sluzby/western-union

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/madrid

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc