• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Volebné právo občanov EÚ

imgresMôžeme konštatovať, že v demokratickej spoločnosti je právo voliť a byť volený jedno zo základných občianskych práv jednotlivca. Na úrovni EÚ je toto právo zakotvené v článku 19 Zmluvy o založení ES, kde sa hovorí, že každý občan Únie (občanom Únie je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu) s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie je štátnym príslušníkom, má právo voliť a byť volený do orgánov miestnej samosprávy vo voľbách v členskom štáte, v ktorom má bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Okrem tohto práva, majú občania Únie s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi aj právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, za tých istých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu. Cieľom takejto úpravy je snaha o uplatňovanie princípu rovnosti a nediskriminácie medzi občanmi členských štátov a občanmi iných členských štátov a taktiež je to dôsledkom práva slobodne sa pohybovať a zdržiavať sa na území členských štátov.

Občan, ktorý žije v inom členskom štáte EÚ má právo v tomto štáte voliť a byť kandidátom v komunálnych voľbách a vo voľbách do Európskeho parlamentu. Uplatňujú sa na neho rovnaké podmienky ako na občanov tohto štátu.

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc