• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Komunálne voľby v členských štátoch EÚ

Aktívne a pasívne volebné právo občanov EÚ je bližšie upravené v Smernici Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi. Táto smernica stanovuje rovnaké zaobchádzanie s občanmi členských štátov, ktorí bývajú v iných členských štátoch, ako sú občanmi, a právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách priznáva týmto jednotlivcom za rovnakých podmienok ako u občanov tohto členského štátu. Smernica priznáva len dve všeobecné podmienky, za ktorých môže byť toto právo obmedzené, a to:

 • členský štát môže určiť, že len jeho vlastní občania môžu vykonávať volebnú funkciu hlavy výkonného orgánu základnej miestnej vládnej jednotky,
 • členský štát sa môže od tohto odchýliť v prípade, ak počet občanov Únie, ktorí nie sú občanmi tohto členského štátu a sú oprávnení voliť, výrazne (viac ako 20 % celkového počtu voličov) presahuje priemer (napr. Luxembursko).

Zápis do voličského zoznamu

Ak chcete voliť v komunálnych voľbách v štáte, v ktorom žijete, musíte prejaviť svoj záujem o účasť na voľbách a požiadať o zápis do voličského zoznamu v danom štáte. Budete musieť poskytnúť informácie, ako sú vaša štátna príslušnosť a adresa.

Ak je v prípade občanov dotknutého štátu účasť na komunálnych voľbách podmienená pobytom v tomto štáte, rovnaká podmienka sa uplatní aj na ostatných občanov.

Ak je v danom štáte hlasovanie v komunálnych voľbách povinné a občan je zapísaný do zoznamu voličov v danom štáte, má povinnosť ísť voliť.

V prípade komunálnych volieb je zápis do voličského zoznamu automatický v týchto štátoch: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Rakúsko (s výnimkou Burgenlandu), Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švédsko. V momente, keď sa zaregistrujete ako osoba s pobytom v danom štáte, automaticky budete zaradený na zoznam voličov do komunálnych volieb.

V štátoch, kde je účasť na voľbách povinná, vás na zoznam voličov zaradia iba na vašu vlastnú žiadosť.

Hlasovanie v komunálnych voľbách nie je povinné v Španielsku pre občanov registrovaných v zozname voličov.

Podmienky účasti na voľbách

Ako občan EÚ budete voliť za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu účasť na voľbách podmienená pobytom v tomto štáte alebo v danej obci, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť účasť v komunálnych voľbách dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Povinná účasť na voľbách

Ak je vo vašom novom štáte hlasovanie v komunálnych voľbách povinné a ste zapísaný do zoznamu voličov v danom štáte, máte povinnosť ísť voliť - rovnako ako občania daného štátu.

Účasť na voľbách je povinná v týchto členských štátoch: Belgicko, Cyprus, Grécko a Luxembursko.

Účasť na voľbách ako kandidát

Ak chcete kandidovať v komunálnych voľbách, môžu od vás príslušné úrady požadovaťprehlásenie o tom, že ste vo vašom domovskom štáte neboli pozbavený svojho práva byť volený. Takisto od vás môžu požadovať, aby ste k tomuto prehláseniu predložili potvrdenie vydané vo vašom domovskom štáte.

V týchto štátoch môžete kandidovať na post člena mestského zastupiteľstva - starostom sa však môžu stať iba občania daného štátu:

§  Belgicko

§  Bulharsko

§  Cyprus

§  Francúzsko

§  Grécko

§  Taliansko

§  Litva

§  Poľsko

§  Rumunsko

§  Slovinsko

V niektorých štátoch sú miesta zástupcov starostov a členov obecnej rady takisto vyhradené pre občanov daného štátu.

Podmienky kandidatúry vo voľbách

Ako občan EÚ môžete kandidovať vo voľbách za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom žijete. Ak je v prípade občanov dotknutého štátu kandidatúra vo voľbách podmienená pobytom v tomto štáte alebo v danej obci, rovnaká podmienka sa uplatní aj na vás.

Avšak obdobia, ktoré ste strávili v iných členských štátoch EÚ (v iných ako váš domovský štát), by sa mali zohľadniť.

Členské štáty, v ktorých štátni príslušníci iných krajín predstavujú viac ako 20 % celkového počtu voličov, môžu uplatniť osobitné pravidlá; v takýchto prípadoch môže hostiteľská krajina podmieniť kandidatúru v komunálnych voľbách dlhším obdobím pobytu. V súčasnosti je jediným takýmto štátom Luxembursko.

Občania EÚ majú právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách.

Požiadavky na právo voliť v komunálnych voľbách sú:

- Mať viac ako 18 rokov v deň hlasovania

- Mať bydlisko v Španielsku a byť registrovaný v mestskom registri

- Prejaviť záujem voliť v komunálnych voľbách

- Byť zaregistrovaný v zozname voličov

Prejav vôle na uplatnenie práva voliť v komunálnych voľbách má trvalý charakter, pokiaľ má občan EÚ aj naďalej sídlo v Španielsku, pokiaľ nie je uvedené inak.

Požiadavky na kandidátov v komunálnych voľbách, sú:

-  Spĺňať požiadavky na právo voliť v komunálnych voľbách

- Spĺňať požiadavky na spôsobilosť, ktoré sú stanovené zákonom platných pre       Španielskych občanov

-  Môcť kandidovať vo svojom domovskom štáte

 

Ak sa občan rozhodne voliť alebo kandidovať v štáte, v ktorom žije, nemôže sa zapojiť do rovnakých volieb vo svojom domovskom štáte.

Hlasovanie v komunálnych voľbách nie je povinné v Španielsku pre občanov registrovaných v zozname voličov.

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc