• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Analýza obchodných a podnikateľských možností v Španielsku

Dôvody obchodovania so Španielskom a podnikania v krajine

Credit Rating: S&P – BBB-; Fitch – BBB (2013)

Najvýznamnejšie krajiny importu: Nemecko, Francúzsko, Čína, Taliansko, Holandsko, UK, Portugalsko

Najdôležitejšie krajiny exportu: Francúzsko, Nemecko, Portugalsko, Taliansko, UK, USA

Atraktívny španielsky trh

Španielsko je jednou z popredných svetových hospodárskych mocností: 9. najväčším príjemcom priamych zahraničných investícií vo svete. Lákadlo Španielska pre zahraničných investorov spočíva nielen v jeho domácom trhu, ktorý sa môže pochváliť značnou kúpnou silou, ale aj v možnosti prevádzkovania obchodu na trhoch tretích krajín prostredníctvom strategickej geografickej polohy: patrí k Európskej únii a je vstupnou bránou do severnej Afriky a Latinskej Ameriky (vďaka svojim silným ekonomickým, historických a kultúrnym väzbám na tieto teritóriá).

Navyše Španielsko je moderná ekonomika založená na investíciách do sektorov s vysokou pridanou hodnotou a s vysokým podielom služieb na HDP (68,94%). Krajina sa stala centrom inovácie, podpory mladých ľudí a vysoko kvalifikovanej pracovnej sily za konkurenčné mzdy.

Obchodno - ekonomické vzťahy medzi Španielskom a Slovenskom

Španielske investície v SR

Podľa údajov NBS dosiahol objem priamych španielskych investícií a reinvestovaného zisku v SR k 31.12.2010 hodnotu 214,19 mil. €, čo stavia Španielsko na 18. miesto medzi krajinami investujúcimi na Slovensku s flag0,57%-ným podielom na celkových zahraničných investíciách v SR. V roku 2011 NBS na rozdiel od španielskych štatistík(pozri MEC - tabuľka vyššie) neuvádza žiadne PZI v SR zo Španielska.

Španielske firmy najviac investujú do automobilového, strojárskeho, spotrebného a chemického priemyslu, do spracovania dreva, stavebníctva, do sektoru služieb a do vývoja softwaru. Na Slovensku podniká približne 70 španielskych firiem. Pôsobia v oblasti výroby, služieb, obchodu, logistiky a vývoja prakticky na celom území Slovenska. Španielski investori získavajú informácie o Slovensku najmä prostredníctvom štátneho Inštitútu pre zahraničný obchod ICEX. Pri úvahách o investovaní na Slovensku zohráva dôležitú úlohu strategická poloha pre možnosť expanzie do oblasti strednej a východnej Európy, členstvo v EÚ a eurozóne, pomerne lacná a kvalifikovaná pracovná sila, východ SR je mostom na Ukrajinu a Rusko.

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc