• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Priame zahraničné investície

Medzi hlavné kritériá pri rozhodovaní sa zahraničných investorov o kapitálovom vstupe na španielsky trh sú inversionesjeho základné parametre - rozloha (23% z celkovej rozlohy EÚ), počet obyvateľov (12%) z EÚ, možnosti expanzie na trhy tretích krajín, predovšetkým do Latinskej Ameriky a severnej Afriky, a rastový potenciál ekonomiky. Základné podmienky pre vstup zahraničného kapitálu upravuje Kráľovský dekrét č. 1816/1991 o plnej liberalizácii pohybu devíz a kapitálu (v súlade s predpismi v EU), Kráľovské dekréty 42/1993, 671/1992, 672/1992 a 1638/1996. Prostredie pre zahraničné investície a kapitálové prevody je plne liberalizované. Zákony zaručujú právo zahraničných investorov prevádzať do zahraničia bez obmedzenia investovaný kapitál a výnosy vytvorené v Španielsku, ako aj môžu prevádzať do zahraničia dividendy a zisk.

Zo zákona sa rozlišujú zahraničné investície v Španielsku na:

priame investície

• investície do portfólia

• investície do nehnuteľností

iné formy investície

Ako aj v iných krajinách, zahraniční investori majú podporu zo strany centrálnej vlády, vlád autonómnych oblastí a miestnych úradov, a to formou využívania grantov na podporu zamestnanosti, na podporu zakladania nových podnikov, investičných, výskumných a vývojových projektov. Nad tento rámec podpôr môžu zahraniční investori ešte využiť komunitárne programy rôznych druhov subvencií na podporu investícií.

Medzi hlavné zvýhodnenie zahraničných investícií v Španielsku je možné zaradiť:

1. štátne a regionálne podpory na zaškolenie a zamestnanosti,

2. štátne podpory pre vybrané sektory,

3. regionálne investičné podpory,

4. štátne podpory na podporu malých a stredných podnikov,

5. podporu na internacionalizáciu podnikov,

6. podpory komunitárne.

 

  Zahraničné investície v Španielsku

V mil. €

2008

2009

2010

2011

2012

I.-VI. 2013

brutto

29 552

12 382

12 233

24 727

14 427

6 818

Zdroj: DataInvex - http://datainvex.comercio.es/index.htm

Hlavnými investormi v Španielsku boli Luxembursko, Holandsko, Veľká Británia, USA a Nemecko, ktoré spolu predstavujú viac ako 80% PZI v Španielsku. Hlavnými príjemcami PZI v roku 2012 boli autonómne oblasti Madrid (69%), Katalánsko (15,4%) a Baskicko (2,6%). Hlavnými sektormi, kde smerovali PZI boli výroba a dodávky elektriny (12,56%), metalurgia (11,88%) a obchod (7,4%).

   Investície Španielska v zahraničí

V mil. €

2008

2009

2010

2011

2012

I.-VI. 2013

brutto

37 408

19 819

30 640

29 493

12 249

5 129

Zdroj: DataInvex - http://datainvex.comercio.es/index.htm

Španielsko investuje predovšetkým do krajín OECD a do Latinskej Ameriky, kde je druhým najväčším investorom za USA a najväčším investorom z EÚ. Podľa sektorov španielske investície smerovali v období 1 - 9/2012 do nasledovných odvetví – metalurgia (8,72%), energetika (8,21%), ťažba ropy (6,58%).

 

Bližšie informácie nájdete na: www.interes.org 

 

 

 

 

 

 

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc