• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Služby občanom Honorárneho konzulátu SR v Španielsku

Čo je honorárny konzulát

Honorárny konzulát, na základe Viedenského dohovoru a v súlade s ním vyvíja v rámci konzulárneho obvodu aktivity v oblasti rozvoja hospodárskych, obchodných, turistických, kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých a športových vzťahov Slovenskej republiky s prijímajúcim štátom. Honorárne konzuláty sa používajú na doplnenie siete konzulárnych úradov. Honorárny konzul je súkromná osoba sídliaca v danom obvode.

 

Honorárny konzulát a jeho služby      

Honorárne konzuláty Slovenskej republiky v Španielsku vyvíjajú aktivity v oblasti rozvoja hospodárskych, obchodných, turistických, kultúrnych, vzdelávacích, vedeckých a športových vzťahov Slovenskej republiky so Španielskom, pritom najmä:

 • napomáhajú rozvíjať vzťahy právnických a fyzických osôb Slovenskej republiky s ich partnermi;
 • napomáhajú pri organizovaní hospodárskych, obchodných, turistických, kultúrnych, vedeckých a iných podujatí organizovaných slovenskými inštitúciami s cieľom propagovať’ Slovensko,
 • poskytujú Zastupiteľskému úradu SR v Madride (ďalej ZU Madrid) súčinnosť’ pri organizovaní oficiálnych návštev zo Slovenskej republiky a pri zabezpečovaní iných aktivít ZU Madrid,
 • napomáha vedeckým pracovníkom, umelcom, novinárom, učiteľom, lektorom, študentom a turistickým agentúram Slovenskej republiky pri ich pobyte v konzulárnom obvode.

 

Honorárne konzuláty Slovenskej republiky v Španielsku zabezpečujú ochranu záujmov fyzických a právnických osôb Slovenskej republiky v rámci svojho konzulárneho obvodu, poskytujú im pomoc a podporu v rozsahu dovolenom medzinárodnym právom; podľa smerníc Ministerstva zahraničných vzťahov SR, vrátane smernice o správnych poplatkoch, vykonáva v súčinnosti ZU Madrid ďalšiu konzulárnu agendu a to najmä:

 • poskytuje pomoc občanom SR, ktorí sa ocitli v tiesni, hlavne v prípade nehody, ochorenia, zranenia, straty alebo krádeže dokladov či finančných prostriedkov,
 • poskytuje občanom SR informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch a miestnych zvyklostiach slúžiacich na ich základnú orientáciu v prijímajúcom štáte,
 • zabezpečuje pomoc pri repatriácii, väznení, extradícii a úmrtí občanov SR,
 • prijíma opatrenia na ochranu práv a majetku občanov SR,
 • poskytuje žiadateľom formuláre na žiadosti o víza, cestovné doklady, matričné doklady, overuje pravosť podpisov, odpisov a fotokópií,
 • poskytuje pomoc slovenským lodiam a lietadlám.

 

Honorárny konzulát podporuje rozvoj vzájomných vzťahov s prijímajúcim štátom rozširovaním informácií o SR v rámci konzulárneho obvodu; najmä:

 • informuje podnikateľské subjekty prijímajúcej krajiny o všeobecných podmienkach podnikania v SR a o možnostiach investovania na území SR,
 • informuje občanov iných štátov o možnostiach cestovania do SR, o miestnych zvyklostiach v SR a o podmienkach získania víz; víza však nevydáva,
 • rozširuje informačné a propagačné materiály o SR, rozširuje informácie o výsledkoch a úspechoch slovenskej vedy, techniky, hospodárstva, turistiky, kultúry a športu.

 

Čo NIE je v kompetencii Honorárneho konzulátu SR v Španielsku? 

 • zasahovať do súdneho konania alebo ho iniciovať v mene občana SR,
 • poskytovať advokátske služby,
 • dosiahnuť (zariadiť) prepustenie z väzenia,
 • zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní,
 • zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici alebo vo väzení ako s miestnymi občanmi,
 • platiť účty za slovenského štátneho občana za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo akékoľvek iné účty,
 • poskytovať služby prináležiace cestovným kanceláriám, leteckým spoločnostiam, bankám, motoristickým alebo iným špecializovaným organizáciám,
 • zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie,
 • poskytovať turistické informácie.

 

V oblasti konzulárnej agendy (vybavenie pasu, zápisy do matriky, víza a podobne) sa obráťte prosím na slovenskú ambasádu v Madride: www.mzv.sk/madrid

 

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc