• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Slováci budú musieť nahlásiť svoj odchod do zahraničia

Občan SR, ktorý sa po novom roku rozhodne vycestovať do zahraničia na dlhšie ako 90 dní, bude mať povinnosť to nahlásiť príslušnej ohlasovni v mieste trvalého pobytu. Ak to neurobí, spácha priestupok, za ktorý mu hrozí pokuta. Doteraz platný zákon neukladá výslovne povinnosť danú skutočnosť ohlásiť.

Hlásenie pobytu občanov SR

 
Od 1.7.2006 (zákon č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákonov č. 500/04 a 523/04 Z.z.) sa všetci občania SR prihlasujú k trvalému či prechodnému pobytu v SR už nie na polícii, ale v tzv. ohlasovniach na obecných a mestských úradoch a obyvatelia hlavného mesta Bratislavy a mesta Košice v príslušnej mestskej časti v Bratislave (MÚ Staré Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Devínska Nová Ves, Karlova Ves vrátane Dúbravky, Lamača a Devína, Záhorská Bystrica, Petržalka, Čuňovo, Jarovce, Rusovce) alebo v Košiciach.


Občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom tam trvalo žiť, má zákonnú povinnosť pred vycestovaním oznámiť príslušnej ohlasovni skončenie trvalého pobytu v SR. 


Občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má zákonnú povinnosť ešte pred vycestovaním ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu v SR. V tomto ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu prechodného pobytu v zahraničí.


Občan SR s trvalým pobytom v SR, ktorý sa v rámci pobytu v zahraničí rozhodne skončiť trvalý pobyt v SR, môže tak urobiť prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR alebo prostredníctvom konzulárneho oddelenia veľvyslanectva alebo generálneho konzulátu SR v zahraničí. Pri odhlasovaní z trvalého pobytu v SR, občan SR spolu s odhlasovacím lístkom Odhlasovací lístok z trvalého pobytu  (pdf, 101 kB) odovzdá tiež občiansky preukaz, a ak ho nevlastní, uvedie prečo. Údaje o deťoch do 15 rokov, u ktorých sa tiež žiada o odhlásenie z trvalého pobytu, sa zapisujú do odhlasovacieho lístka rodiča. Deti nad 15 rokov musia o odhlásenie požiadať samostatnou žiadosťou. Odhlásenie z trvalého pobytu v SR nie je spoplatnené. 

Občan SR s trvalým pobytom v zahraničí, ktorý plánuje zdržiavať sa na území SR po dobu viac ako 90 dní, je povinný do 10 dní od ubytovania hlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a koniec prechodného pobytu.

 

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc