• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Zahraničný obchod

eiV zahraničnom obchode Španielska sa postupne stráca prevaha dovozu nad vývozom. Vyššia dynamika vývozov nad dovozmi je spôsobená aj dopadmi krízy, ktorá znamená zníženie domácej súkromnej a verejnej spotreby a tým nižšie dovozy. Naopak táto situácia vytvára tlak na domácich výrobcov hľadať odbyt pre svoje výrobky v zahraničí, čo sa prejavuje vo väčej dynamike rastu vývozov. Na konci roku 2012 bol zaznamenaný rast vývozov o 3,4% a pokles dovozov o 4,12% oproti roku 2011. Uvedený trend sa pociťuje už aj v začiatkom roku 2013, s čím počítal aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2013, ktorý vychádza z predpokladaného rastu vývozov o 3,4% a poklesom dovozov o 5,9%.

 

  Vývoj zahraničného obchodu Španielska

V mil. Eur

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoz

189 228

159 890

186 780

215 230

222 644

Dovoz

283 388

206 116

240 056

263 141

253 401

Obrat

472 616

366 006

426 836

478 371

476 045

Saldo

-94 160

-46 227

-53 276

-47 910

-30 757

  Zdroj: www.icex.es

Ako sme už spomínali, Španielsko zaznamenalo začiatkom roku 2013 obchodný prebytok, prvý raz po vyše 40 rokoch. Zvyčajne sa to považuje sa pozitívny vývoj, v prípade Španielska je však dôvodom prudký prepad dovozu namiesto oživenia ekonomickej aktivity. Prebytok v marci 2013 dosiahol 634,9 milióna eur. Import v porovnaní s rovnakým obdobím roka klesol o 15 %. Španielsko je štvrtou najväčšou ekonomikou eurozóny a zápasí s hlbokou recesiou. Nezamestnanosť v krajine sa nachádza na úrovni 26,7 %. Marcové aktívne saldo bolo prvým španielskym mesačným  obchodným prebytkom od roku 1971.

EUEurozóna sa nachádza v najdlhšej recesii vo svojej histórii. V 1. štvrťroku sa jej hrubý domáci produkt (HDP)medzikvartálne znížil o 0,2 %, čím sa pokles ekonomiky menovej únie natiahol na šesť štvrťrokov za sebou. V recesii sa nachádza 9 zo 17 členských štátov eurozóny, vrátane Španielska.

 

 

 

 

Tovarová štruktúra zahraničného obchodu v členení vývoz/dovoz    

Najviac vzrástol vývoz v roku 2012 strojov a zariadení, potravín, chemických produktov, automobilov a polovýrobkov. Z hľadiska tovarovej štruktúry vo vývoze Španielska  najvyšší rast zaznamenali  v roku 2012 oproti roku 2011 vývoz strojov a zariadení (+13%), ďalej nápoje (+16,8%), mäso (+13,8%), textílie (+13,4%), motory (+12,8%), ovocie a zelenina (+11,9%), organické chemikálie (+35,8%), hnojivá (+20%) a konštrukčný materiál železničných tratí (+21,1%). Počet firiem, ktoré vyvážajú svoje produkty do zahraničia sa zvýšil o 12%. Najväčší vývoz zaznamenali investičné statky s objemom 43 733 mil. Eur, potraviny s objemom vývozu 33 970 mil. Eur a výrobky chemického priemyslu s objemom 31 301 mil. Eur. Značný pokles bol vo vývoze materiálov na lodnú prepravu (-56%),  telekomunikačné výrobky (-18,3%), spotrebná elektronika (-15,2%), vozidlá a motorky (-10,8%).

V dovoze Španielska prevládala energetika, priemyselný tovar, chemické výrobky, textílie, suroviny, stroje a prístroje, potraviny, spotrebný tovar a automobily. Naopak výrazne poklesli dovozy automobilov, tovarov dlhodobej spotreby a spotrebného tovaru.

 

Teritoriálna štruktúra zahraničného obchodu vývoz/dovoz

Teritoriálne bol zahraničný obchod orientovaný prevažne na EÚ. Španielsko sa snaží o väčšiu teritoriálnu diverzifikáciu zahraničného obchodu aj do iných oblastí s potenciálnym rastom v budúcnosti, čoho dôkazom je aj vývoj do oblastí mimo EÚ, ktorý vzrástol o 12%. V roku 2012 vzrástol vývoz o 37,6% do Oceánie, 30,6% na Africký kontinent, 14,9% do Latinskej Ameriky, 13,5 do Severnej Ameriky a 11,9% do Ázie. Touto stratégiou sa dokázalo aspoň z časti vyrovnať pokles predaja v EÚ (-1,3%) a v zóne eura (-2,7%). Podiel vývozu do EÚ klesol z 80,1% v roku 2007 na 62,8% v roku 2012.

No napriek spomaleniu ekonomiky EÚ, obchodný prebytok s EÚ rástol počas celého roku 2012 s dosiahnutím čiastky 12 571 mil. Eur, takmer trojnásobok sumy dosiahnutej v roku 2011. V období 2012 bolo vyše 50% dovozov Španielska z EÚ, export do EÚ má cca 63% podiel na celkovom vývoze Španielska.

Španielsky export do krajín Európskej únie (EÚ) sa v marci 2013 znížil o 8,1 %. Vývoz sa však celkovo zvýšil o 2 % na 20,2 miliardy eur. Ministerstvo financií uviedlo, že krajina pokračuje v reorientácii svojho zamerania na trhy, kde sú ekonomické vyhliadky pozitívnejšie, ako je Blízky východ, Afrika a USA. Najviac exportu zo Španielska smerovalo do Francúzska, Nemecka, Talianska, Portugalska, Veľkej Británie, USA, Holandska, Belgicka, Maroka a Turecka.

V dovoze do Španielska bolo nasledovné poradie: Nemecko, Francúzsko, Čína, Taliansko, Holandsko, Veľká Británia, USA, Portugalsko, Rusko a Nigéria.

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc