• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

ŠTÁTNE OBČIANSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Štátne občianstvo SR sa preukazuje:

  §  osvedčením o štátnom občianstve SR

  §  občianskym preukazom

  §  cestovným pasom

Osvedčenie o štátnom občianstve SR


Osvedčenie o štátnom občianstve SR vydáva príslušný obvodný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti žiadateľa podanej na obvodnom úrade v sídle kraja alebo v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR.  K žiadosti o vydanie osvedčenia žiadateľ predloží:

§   doklad totožnosti

§         rodný list

§        doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený

§        ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich predloženie

§        správny poplatok – 10,- eur


Osvedčenie je platné 6 mesiacov odo dňa jeho vydania a len v podobe originálu. 

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

 

Zdroj: http://www.mzv.sk/madrid

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc