• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

1. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

V úvode zasadnutia predseda ÚSŽZ Igor Furdík informoval členov sekcie o úlohách a aktivitách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a oboznámil prítomných o dotačnom systéme ako súčasti štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania. O prístupe Slovenskej republiky k výučbe slovenského jazyka  v zahraničí so zameraním na krajiny západnej Európy a zámoria informoval účastníkov zasadnutia generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR Ivor Štaffa.

Kľúčovými témami 1. zasadnutia sekcie boli: aktuálny stav, formy, možnosti, doterajšie skúsenosti a potreby pri výučbe slovenského jazyka  a ďalších predmetov v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria, aktivity a podujatia krajanských inštitúcií, ich pôsobenie a vplyv pri udržiavaní národnej kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, formy a možnosti podpory vzdelávania krajanov zo strany ich domovských krajín, ako aj dištančná výučba slovenského jazyka formou e-learningu. Členovia sekcie sa vo svojich príspevkoch vyjadrili k situácii a ku konkrétnym problémom v oblasti vzdelávania v ich domovských krajinách a predostreli celý rad podnetných návrhov na ich riešenie.

Členovia sekcie ocenili aktivity ÚSŽZ v oblasti vzdelávania krajanov v zahraničí a  zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie bolo ukončené prijatím Záverov, v ktorých členovia sekcie zakotvili svoje návrhy a odporúčania týkajúce sa skvalitnenia vzdelávania Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria.

Závery zo zasadnutia

Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia pre západnú Európu a zámorie

Bratislava, 29. 10. 2014

Prítomní členovia sekcie:

 1. oceňujú aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „ÚSŽZ“/ v oblasti školstva a vzdelávania krajanov v zahraničí a vítajú zriadenie Sekcie pre západnú Európu a zámorie v rámci Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ;
 2. oceňujú pozornosť, ktorú ÚSŽZ permanentne venuje rôznorodým potrebám slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zaradení v zahraničí;
 3. navrhujú, aby ÚSŽZ v rámci svojho grantového systému a v zmysle svojich finančných možností každoročne poskytoval dotácie na účely zabezpečenia učebných pomôcok, detskej literatúry a časopisov pre slovenské komunitné vzdelávacie centra a predškolské zaradenia v zahraničí zameraných na podporu Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria v oblasti vzdelávania;
 4. odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR  v spolupráci s ÚSŽZ bolo nápomocné pri riešení aktuálnych problémov súvisiacich s vyučovaním slovenského jazyka v rámci slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zaradení v zahraničí;
 5. odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR systematicky riešilo otázku rozdielových skúšok deti Slovákov žijúcich v zahraničí;
 6. odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ iniciovali prípravu a podpísanie medzinárodných zmluvných dokumentov obsahujúcich možnosť vysielania slovenských pedagogických a výchovných pracovníkov zameraných na výučbu slovenského jazyka a na osvetovú činnosť v prostredí slovenských komunít v zahraničí;
 7. odporúčajú, aby MŠVVaŠ SR pri udeľovaní vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí každoročne zvažovalo ponúkané študijné odbory v rámci aktuálnych potrieb jednotlivých krajanských komunít v zahraničí;
 8. odporúčajú, aby ÚSŽZ zabezpečil zaslanie adresných poďakovaní (ďakovných listov) za účasť v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ ;
 9. odporúčajú, aby ÚSŽZ vytvoril sekciu pre vzdelávanie v rámci portálu ÚSŽZ;
 10. odporúčajú, aby ÚSŽZ v spolupráci MŠVVaŠ SR  preskúmal možnosť otvorenia slovenskej sekcie na európskych školách. 

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc