• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Dokumenty a formality

NIE – Número de identificación de Extranjero  (Identifikačné  číslo cudzinca - obdoba slovenského rodného čísla)

Slovákom, ktorým z ekonomických, profesionálnych, či spoločenských dôvodov vznikne vzťah so Španielskom, a zároveň sa zdržiavaju v tejto krajine kratšie ako 90 dní, sa odporúča (nie sú povinní) požiadať o Identifikačné číslo cudzinca NIE na cudzineckej polícii (Oficina de Extranjeros) alebo na príslušnom policajnom útvare  (Comisaría de Policía).

Jedná sa o osobné číslo, unikátne a exkluzívne.  Žiadosť sa predkladá osobne alebo na základe spolnomocnenia.

O udelenie NIE je možné požiadať aj prostredníctvom španielskych konzulárnych oddelení v zahraničí. Žiadosť treba odovzdať na konzulárnom oddelení, v ktorého pôsobnosti má cudzinec trvalý pobyt. Predkladá sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu splnomocneného zákonným spôsobom.

NIE sa používa v administratívnom a v obchodnom styku, napr.pri otvorení účtu v banke, pre zdravotné a sociálne poistenie, pri kúpe nehnuteľností a auta, na získanie úveru, pri začatí podnikania alebo pracovného vzťahu, pri poberaní sociálnych dávok,  atď.

Postup: 

 1. Požiadať o stretnutie (Cita previa) prostredníctvom telefónneho čísla na imigračnom úrade (Tu môžte požiadať o stretnutie) v príslušnom mieste bydliska alebo cez internet (Prostredníctvom internetu – najprv si musíte vybrať provinciu a potom sa vám objaví, či je možné predložiť žiadosť o NIE prostredníctvom tejto webovej stránky. Upozorňujeme, že len niektoré provincie umožňujú vopred si dohodnúť stretnutie cez internet, čo vám dáva možnosť zvoliť si konkrétny deň a hodinu. Medzi tieto provincie patria: Asturias, Barcelona, Ciudad Real, Girona, Granada, Guadalajara, Huesca, Baleárske ostrovy, Las Palmas, Lleida, Madrid, Murcia, Navarra, Tarragona, Teruel, Toledo a Zaragoza.).
 2. Žiadosť o registráciu sa podáva osobne alebo na základe splnomocnenia na úradnom tlačive EX – 15 (Formulár EX-15). K žiadosti sa doloží platný cestovný dokument alebo občiansky preukaz a jeho fotokópia.  Je potrebné uviesť adresu bydliska v Španielsku, a zdôvodniť motív pobytu. Po odovzdaní žiadosti  Vám bude pridelené NIE.
 3. Zároveň  Vám pracovník policajného útvaru vystaví doklad na zaplatenie správneho poplatku, ktorý je v súčasnosti 9,27Eur.  Tento poplatok sa platí v ktorejkoľvek bankovej inštitúcii.  S dokladom o zaplatení správneho poplatku sa musíte vrátit na príslušný policajný útvar.
 4. Po predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku, Vám bude vystavený Certifikát o registrácii vo formáte A4, na ktorom bude uvedené Vaše meno, národnosť, adresa, ktorú ste uviedli, identifikačné číslo cudzinca a dátum vystavenia certifikátu.
 5. Ak stihnete zaplatit poplatok v ten istý deň (pozor, banky sú otvorené od 8h do 14h), Certifikát vám bude vystavený okamžite,  policajný útvar má na to dva týždne odo dňa predloženia žiadosti.
 6. Certifikát o registrácii by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať) – miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy. 

Dôležité!

Stále musíte pri sebe nosiť cestovný dokument alebo občiansky preukaz, ktorý musí byť sprevádzaný Certifikátom o registrácii, na ktorom je uvedené číslo cudzinca - NIE. Predtým sa vydávalo NIE na zelenom papieri A4,  preto sa odporúča miesto originálu nosiť kópiu, nakoľko za vystavenie nového certifikátu sa platí. V súčasnosti sa vydáva na bielom papieri, dokonca v niektorých provinciách vydávajú tento certifikát vo formáte občianskeho preukazu. Vodičský preukaz neslúži ako doklad na preukázanie totožnosti.

 

Pri pobyte dlhšom ako tri mesiace

Cudzinci, ktorým z ekonomických, profesionálnych, či spoločenských dôvodov vznikne vzťah so Španielskom, a zároveň sa zdržiavaju v tejto krajine dlhšie ako 90 dní, sú povinní sa zaregistrovať v Centrálnom registri cudzincov (Oficina de Extranjeros) alebo na príslušnom policajnom útvare  (Comisaría de Policía). Žiada sa do 3 mesiacov odo dňa vstupu do krajiny. Žiadosť sa predkladá len osobne. Automaticky vám bude vydaný Certifikát o registrácii

Postup:

 1. Požiadať o stretnutie (Cita previa) prostredníctvom telefónneho čísla na imigračnom úrade (Tu môžte požiadať o stretnutie) v príslušnom mieste bydliska alebo cez internet (Prostredníctvom internetu – najprv si musíte vybrať provinciu a potom sa vám objaví, či je možné predložiť žiadosť o NIE prostredníctvom tejto webovej stránky. Upozorňujeme, že len niektoré provincie umožňujú vopred si dohodnúť stretnutie cez internet, čo vám dáva možnosť zvoliť si konkrétny deň a hodinu. Medzi tieto provincie patria: Asturias, Barcelona, Ciudad Real, Girona, Granada, Guadalajara, Huesca, Baleárske ostrovy, Las Palmas, Lleida, Madrid, Murcia, Navarra, Tarragona, Teruel, Toledo a Zaragoza.).
 2. Žiadosť o registráciu sa podáva osobne na úradnom tlačive EX – 15 (Tu si môžte stiahnuť žiadosť EX-18). K žiadosti sa doloží platný cestovný dokument alebo občiansky preukaz a jeho fotokópia, v prípade, že vypršala platnosť dokumentu, predkladá sa jeho kópia a žiadosť o jeho obnovenie.  Je potrebné uviesť adresu bydliska v Španielsku, a zdôvodniť motív pobytu. Po odovzdaní žiadosti  Vám bude automaticky pridelené NIE.
 3. V závislosti od motívu pobytu sa k žiadosti EX – 18 sa prikladajú  dokumenty ako pracovná zmluva, zdravotné poistenie platné na území Španielska (môže sa predložiť európska zdravotná karta), doklady o disponovaní dostatočného množstva peňažných prostriedkov (nie menej ako 6.000 eur ročne),
 4. Zároveň  Vám pracovník policajného útvaru vystaví doklad na zaplatenie správneho poplatku, ktorý je v súčasnosti 10,40Eur.  Tento poplatok sa platí v ktorejkoľvek bankovej inštitúcii.  S dokladom o zaplatení správneho poplatku sa musíte vrátit na príslušný policajný útvar.
 5. Po predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku, Vám bude vystavený Certifikát o registrácii vo formáte A4, na ktorom bude   uvedené Vaše meno, národnosť, adresa, ktorú ste uviedli, identifikačné číslo cudzinca a dátum vystavenia certifikátu a zároveň budete zaregistrovaný v Centrálnom registri cudzincov,
 6. Ak stihnete zaplatit poplatok v ten istý deň (pozor, banky sú otvorené od 8h do 14h), Certifikát vám bude vystavený okamžite,  policajný útvar má na to dva týždne odo dňa predloženia žiadosti.

 

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc