• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Obchodno - ekonomické vzťahy medzi Španielskom a Slovenskom

 

Priame investície Španielska v SR

(V tis. eur)

2010

2011

2012

Hrubé investície

1.609,18

7.615,40

11,70

Čisté investície

1.607,18

7.615,40

11,70

Hrubé investície podľa sektorov

(V tis. Eur)

2010

2011

2012

Stavebníctvo

5

 

11,70

Predaj a oprava motorových vozidiel

4,18

   

Veľkoobchod okrem predaja vozidiel

 

216

 

Ubytovacie služby

 

7.399,40

 

Realitné služby

1.600

   

Zdroj: www.icex.es

Pri hodnotení španielskych investícií v SR je potrebné si uvedomiť, že v Španielsku prevažujú malé a stredné podniky (MSP), ktoré predstavujú až 91,2% z celkového počtu registrovaných firiem. Preto sú ich investičné možnosti limitované aj napriek finančnej podpore ICEXu a regionálnych komôr a inštitúcií, v dostupnosti úverov z ICO, ktoré sú priamo určené na podporu investícií MSP. Možnosti ďalších španielskych investícií do SR existujú v oblasti energetiky, budovania infraštruktúry, nových technológií, cestovného ruchu, hlavne v regiónoch stredného a východného Slovenska. Španielske stavebné firmy, ktoré majú v dôsledku krízy voľné kapacity prejavujú záujem o budovanie infraštruktúry v SR.

Agentúra SARIO v období 2004-2013 participovala na implementácii 15 investičných projektov španielskych firiem na Slovensku v celkovej výške 103 miliónov eur.

.

Španielske firmy pôsobiace na Slovensku:

Spoločnosť Fagor Ederlan (súčasť baskickej podnikateľskej skupiny Mondragón)kúpila ZSNP Foundry v Žiari nad Hronom, kde od roku 2006 vyrába komponenty pre automobilový priemysel (vysokotlakové odlievanie hliníka). V roku 2012 jej bola odsúhlasená štátna pomoc (úľava na daniach na 10 rokov) vo výške 2,6 mil. € na udržanie súčasných pracovných miest a vytvorenie 52 nových. Investície za 5 rokov dosiahli výšku 12 mil. €.

Firma Cikautxo (súčasť baskickej podnikateľskej skupiny Mondragón) od roku 2005 v Nových Zámkoch vyrába výrobky z kaučuku pre automobilový priemysel a pre domáce spotrebiče.

Skupina Elastorsa (Elastómeros Riojanos, s.a.) vyrába gumové zmesi predovšetkým pre automobilový priemysel v Martine od roku 2009 (pôvodne bola výroba v Budči).

Skupina Industrias Amaya Tellería (autonómna oblasť Baskicko) na Slovensku pôsobí pod menom MAR od roku 2006, kedy založila svoju prevádzku v Sučanoch zameraná na výrobu dielov pre automobilový priemysel (odliatky z ocele a hliníka).

Grupo Antolin (Burgos, autonómna oblasť Kastílsko a León), ktorý je výrobcom interiérových častí a striech pre automobilový priemysel, má od roku 2001 výrobné centrum a JIT služby v Bratislave, od roku 2012 aj v Nededzi pri Žiline.

Firma Jobelsa, Benicassim (autonómna oblasť Valencia) v roku 2004 začala v Košiciach výrobu čalúnených sedadiel pre automobily, v roku 2008 postavili druhú halu a spolu vyrába na ploche 14 tis. m2.

Spoločnosť ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o. v Senici začala svoju činnosť v roku 2006, pričom oficiálny vznik spoločného podniku spoločností Gonvarri (autonómna oblasť Navarra) a ArcelorMittal (AM) je v máji 2007. Zaoberá sa spracovaním a distribúciou oceliarskych produktov pre automobilový priemysel.

Firma Farguell (autonómna oblasť Katalánsko) začala svoju výrobnú činnosť v roku 2008 v Nitre, kde sa na ploche 12 tis. m2 špecializuje na kovovýrobu pre automobilový priemysel.

Firma Estamp (Terrasa, autonómna oblasť Katalánsko) má prevádzku na spracovanie kovov pod názvom Leovinci v Zlatých Moravciach od roku 2007.

Firma Fundería Condals (autonómna oblasť Katalánsko) začala v roku 2011 v Prešove s investíciou 300 tis. € zameranou na spracovanie kovov (tzv. metal forming) pre automobilový priemysel, v roku 2012 oznámili zámer o rozšírenie investície (viac ako 10 mil. €) a vytvorenie stoviek nových pracovných miest.

Hijos de Juan Garay (Álava, autonómna oblasť Baskicko) od roku 2007 v Devínskej N. Vsi vyrába kovové komponenty pre automobilový priemysel.

Rodinná spoločnosť Estampaciones de Navarraz Pamplony (autonómna oblasť Navarra) začala v závode ESNASA Slovakia v Leopoldove v roku 2012 s výrobou kovových komponentov lisovaných za studena pre automobilový priemysel. Preinvestovali 1,2 milióna € a pripravili 40 pracovných miest.

Plastics Alt Camp, Tarragona (autonómna oblasť Katalánsko) investovala v roku 2006 v Myjave do závodu na výrobu termoplastov pre automobilový priemysel 1,38 mil. € a vytvorila 20 pracovných miest.

Aluminios Cortizo (sídlo v Padrón, autonómna oblasť Galícia) má od roku 2004 v Novej Bani výrobný závod na hliníkové profily pre stavebníctvo, ktorý po rozšírení výroby a postavení druhej výrobnej haly v súčasnosti zamestnáva cca 240 ľudí.

Spoločnosť INDRA Slovakiasa venuje v Bratislave vývoju softweru a implementácii informačných systémov. Zamestnáva cca 60 ľudí.

Firma ONTE (autonómna oblasť Galícia) od mája 2006 v obci Orechová (okres Sobrance) v závode na spracovanie listnatého dreva vyrába drevené nábytkárske dýhy. Začiatočná investícia vo výške 4,3 mil. €, bola rozšírená o ďalších 1,1 mil. € (2007) a spolu vytvorila 80 pracovných miest.

Vitri Electro Metalúrgica s.a. (autonómna oblasť Katalánsko) otvorila v roku 2006 vo Veľkom Krtíši prevádzku na výrobu žiaroviek, žiariviek a elektrónkových trubíc (vytvorila cca 80 pracovných miest, investícia cca 12 mil. €).

Grupo Rimar (Alicante, autonómna oblasť Valencia), ktorá má v Španielsku registrovanú značku Suavinex (hygienický a dojčenský tovar), začala v roku 2009 s budovaním svojej prevádzky a logistického centra pre SVE pri Topoľčanoch.

Španielski investori majú možnosť investovať aj do atraktívnych turistických oblastí a do budovania hotelových kapacít, akvaparkov, atď., kde majú bohaté skúsenosti. Prvou investíciou tohto druhu je spoločnosť Abba Hotels, ktorá vybudovala 4* hotel v Bratislave.

Ďalšou investíciou zo Španielska bola firma Tabacmesa S.A. (patrí Tobacco Imperial), ktorá sprivatizovala časť Slovenskej plavby a prístavov - osobnú lodnú dopravu.

FCC, jedna z najväčších stavebných firiem v Španielsku, pôsobí v SR prostredníctvom dcérskej spoločnosti, keďže vlastní rakúsku stavebnú firmu Alpine Mayreder, ktorá má pobočku aj na Slovensku. Alpine Slovakia realizovala a realizuje v postavení generálneho dodávateľa a subdodávateľa nasledovné projekty: diaľnica D1 – protihluková stena Liptovský Michal, cesta I/51 Trnava – severný obchvat, rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa – obchvat, okružná križovatka Zavar, modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom a trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, Banská Bystrica – sústava na likvidáciu odpadových vôd, obytný súbor Tri veže, Bratislava, polyfunkčný bytový dom Kramáre Bratislava.

Ďalšia veľká stavebná firma OHL podniká na Slovensku od 2004 prostredníctvom svojej pobočky OHL Železniční stavitelství, od roku 2008 ako OHL Pozemné stavby, a realizovala viacero projektov v oblasti železničnej infraštruktúry (modernizácia železničnej trate pri Púchove, elektrifikácia trate Zvolen – Banská Bystrica, obnova železničných staníc, obnova ciest 2. a 3. triedy v BBSK).

Transport Padrosa (prepravná a špedičná spoločnosť) má pri Senci svoje logistické centrum pre SVE.

Spoločnosť Telefónica prišla v roku 2007 ako 3. mobilný operátor O2 na Slovensko. Aj napriek tomu vidí ďalšie možnosti rastu na trhu a je pripravená realizovať významné investície do svojej novej firmy.

V roku 2007 na slovenský trh vstúpila aj textilná spoločnosť INDITEX (autonómna oblasť Galícia) otvorením svojej predajne ZARA, ktorú nasledovali ďalšie značky tejto skupiny.

 

Investície zo SR v Španielsku

Železiarne Podbrezová kúpili v júli 2008 100% podiel spoločnosti TRANSMESA, ktorá má výrobné prevádzky pri Barcelone na vyrobu rúr ťahaných za studena. V apríli 2012 rozšírili Železiarne Podbrezová svoju investíciu otvorením novej výrobnej linky v katalánskom Sant Ramóne. Podľa španielskych štatistík ich celková investícia dosiahla čiastku viac ako 19 mil. €. 

Priame investície Slovenska v Španielsku

2010

2011

2012

3,1

378,08

2.813,33

3,1

-2.921,92

2.660,27

     

Hrubé investície podľa sektorov

(V tis. Eur)

 2010

 2011

Stavebníctvo

   

Veľkoobchod a sprostredkovateľské služby okrem predaja motorových vozidiel a motocyklov

3,1

1,98

Ubytovacie služby

 

30

Realitné služby

 

346,1

Poľnohospodárstvo, chovateľstvo a rybárstvo

   

Programovacie a konzultačné služby

   

 Zdroj: www.icex.es

 

Zahraničný obchod medzi SR a Španielskom

 

  Vývoj zahraničného obchodu medzi SR a Španielskom od r. 2006 (v mil. EUR)

v mil. €

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Vývoz do Španielska

1 166,80

1 454,91

1 176,99

945,80

1 240,10

1 201,61

1 058,19

Dovoz zo Španielska

643,25

704,96

569,53

434,59

472,37

597,48

589,53

obrat

1 810,05

2 159,88

1 746,52

1 380,39

1 712,47

1 799,09

1 647,72

saldo

523,55

749,95

607,46

463,71

767,73

604,13

468,66

Zdroj: MH SR, www.icex.es

K najväčším položkám nášho vývozu patrili elektrické stroje, TV prístroje, osobné automobily, obrábacie stroje, náradie, hliník a výrobky hliníka, železo a oceľ, svietidlá, nábytok, papier, lepenka, výrobky zo základných kovov, plasty a výrobky z nich, pneumatiky, sklo, farmaceutické výrobky, potraviny, lekárske nástroje, optické a meracie prístroje a ďalšie.

Dovoz zo Španielska tvorili osobné vozidlá, elektrické stroje a zariadenia, obrábacie stroje, farmaceutické výrobky, výrobky zo železa alebo ocele, plasty a výrobky z nich, ovocie a citrusové plody, zelenina a ďalšie rastlinné výrobky pneumatiky, nábytok, svietidlá, mäso, výrobky zo základných kovov, pochutiny, nástroje, hliník a výrobky z hliníka.

 

 

Perspektívy a možnosti budúcej spolupráce medzi SR a Španielskom

 

Automobilový priemysel

Slovensko sa stalo lídrom vo výrobe vozidiel  v Strednej a Východnej Európe, a to vďaka prítomnosti troch dôležitých automobilových značiek: Volkswagen, PSA Peugeot Citroën a Kia Motors. Slovensko je jedným z popredných výrobcov vozidiel na svete, s kapacitou 1 milión vozidiel ročne.  V roku 2012 automobilový sektor zamestnal 74.000 pracovníkov,  nastal tu rozvoj dodávateľského sektora vďaka automobilovej výrobe.

Stavebníctvo

Cestná sieť na Slovenskom sa skladá zo 17.985 km ciest a diaľnic. Podľa vládneho plánu do konca budúceho roka 2014, bude mať Slovensko 736 km diaľnic (514 km diaľnic a 222 ciest prvej triedy). Na dosiahnutie tohto plánu, štát pristúpi k financovanie zo súkromného a štátneho sektora. Európske fondy majú  urýchliť proces celkovej výstavby.

Cestovný ruch

V priebehu prvého polroka sa počet zahraničných turistov zvýšil o 16%, zatiaľ čo počet domácich turistov sa zvýšil o 7,6%. Cestovný ruch celkovo vzrástol o 10,9 percenta, teda o 200.000 turistov viac ako v minulom roku. Počet prenocovaní registrovaných v období od januára do júna bol 1.892.000, z čoho 771 tisíc boli turisti zo zahraničia. Najväčší nárast bol v počte turistov z Ukrajiny (162%), Ruska (47%), Maďarska (26%) a Rakúska (19%). Tento rastúci trend sa pozoruje aj v počte návštevníkov z Indie, Brazílie, USA a Číny.

Zmluvná základňa medzi SR a Španielskom

Po vstupe SR do EÚ sa v plnom rozsahu aplikuje komunitárny režim. Prehľad zmlúv ekonomického charakteru podpísaných so Španielskom:

22.05.2002 

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o sociálnom zabezpečení

07.05.2002

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci

27.11.2001

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o

medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

12.12.1990

Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom

04.05.1987

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o

právnej pomoci, uznávania a výkone rozhodnutia vo veciach občianskych

21.03.1986

Dohoda o hospodárskej a priemyselnej spolupráci medzi vládou

Československej socialistickej republiky a vládou Španielska

08.05.1980

Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Španielskom o

zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

16.01.1980

Základná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a

vládou Španielskeho kráľovstva o vedecko-technickej spolupráci

04.09.1973

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou

Španielska o leteckej doprave (Praha, 4. septembra 1973, č.89/1974 Zb.)

SS..656/81

29.06.1932

Dohoda o recipročnom vyplácaní náhrad pri pracovných úrazoch v

priemysle uzatvorená výmenou nót medzi vládami Československa a Španielska

16.11.1928

Zmierovacia a rozhodcovská zmluva medzi Republikou československou a

Kráľovstvom španielskym 

 

 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc