• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Zelená karta

 

cartaverdeJe doklad o poistení motorového vozidla, pri vycestovaní do Španielska vám odporúčame mať ju so sebou. Zelená karta je medzinárodne platný dokument, ktorý sa niekedy označuje aj ako tzv.pas motorového vozidla. Táto karta má v jednotlivých členských štátoch Rady kancelárií jednotný vzor, obsah a vždy zelenú farbu.

So zelenou kartou od Slovenskej poisťovne môžu cestovať motoristi, ktorí majú uzavreté povinné zmluvné poistenie, do týchto krajín: Albánsko, Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Irán, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Macedónsko, Maroko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia a Juhoslávia.

Jednotná dohoda s týmito štátmi nadobudla pre Slovenskú republiku účinnosť 1. 1. 1994. Poisťovne poskytujúce povinné zmluvné poistenie v SR rozšírili územný rozsah poistenia od 1. 1. 2009 aj na územie Ruska.

 

Povinné zmluvné poistenie a systém zelenej karty

Od 1. januára 1994 je Slovenská republika členom medzinárodného združenia poistiteľov, ktorí vykonávajú povinné zmluvné poistenie, teda poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (tzv. systém zelenej karty).

Systém zelenej karty teda upravuje mechanizmus náhrady škody osobám, ktoré boli poškodené prevádzkou cudzozemského motorového vozidla alebo škody zavinené cudzím osobám, ktoré spôsobil slovenský motorista pri návšteve ľubovoľného členského štátu Systému zelenej karty (Slovensko aj Španielsko sú členmi tohto systému).

Účelom systému zelenej karty je zabezpečiť ochranu všetkým motoristom a zároveň zjednodušiť vykonávanie tejto ochrany. V praxi to teda znamená, že po prekročení národných hraníc sa nemusí zakaždým uzatvárať nové povinné zmluvné poistenie, ale vodič je i tak chránený a medzinárodná cestná premávka je nerušená.

Členské štáty Systému zelených kariet možno z hľadiska kontroly Zelenej karty rozdeliť do dvoch skupín. Jedna skupina štátov akceptuje jedine Zelenú kartu ako doklad preukazujúci existenciu poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Preukazovanie sa Zelenou kartou na hraniciach týchto štátov je povinné. Druhá skupina štátov, do ktorej spadá Španielsko, rešpektuje medzinárodnú poznávaciu značku vozidla ako potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Tieto štáty vychádzajú z predpokladu existencie poistného krytia. Na ich hraniciach tak odpadá povinnosť preukazovať sa Zelenou kartou (od 01.08.2007 táto povinnosť odpadá pre krajiny Bulharsko a Rumunsko).

Odporúčame však, aby slovenskí motoristi aj pri ceste do týchto štátov, čiže aj do Španielska mali Zelenú kartu so sebou. Z času na čas sa totiž vyskytnú prípady kedy policajné orgány týchto štátov predloženie zelenej karty v rozpore s platnými dohodami vyžadujú.

Ako funguje tento systém pre povinné zmluvné poistenie?

V každom štáte je zriadená kancelária zelenej karty. Poisťovne vykonávajúce povinné zmluvné poistenie sú jej členmi a prispievajú do jej fondu.

Táto kancelária:     

 • schvaľuje vzor zelenej karty
 • udeľuje poisťovniam právo na jej vydávanie klientom, ktorí si uzavrú povinné zmluvné poistenie
 •       zabezpečuje likvidáciu škôd spôsobených tuzemskými motorovými vozidlami v zahraničí 

Na našom území plní funkciu kancelárie zelenej karty Slovenská poisťovňa, ktorá je členom Rady kancelárií a v Španielsku je to Consorcio de Compensación de Seguros:

 

Consorcio de Compensación de Seguros (Guarantee Fund)

Paseo Castellana 32

ES - 28046 Madrid 

Tel.: +34 (91) 339 55 00

E-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Webside: www.consorseguros.es

 

Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov 

Úsek zelenej karty a poistných udalostí

Trnavská cesta 82 

SK - 826 58 Bratislava 29 

Telefónne čísla: +421 2 4445 5452/ +421 2 4445 5453/ +421 2 4445 5454

Webside: www.skp.sk

 

Bez ohľadu na to, do ktorej krajiny sa chystáte vycestovať – zelenú kartu noste vždy pri sebe! V niektorých prípadoch môžu totiž policajné orgány iných štátov vyžadovať jej predloženie aj napriek platným dohodám. Okrem toho sú na Zelenej karte uvedené aj kontaktné údaje všetkých poisťovateľov, ktorých je možné v prípade vzniknutej škody kontaktovať.

Zdroj: www.net-financie.eu, www.skp.sk, 

sobre  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

logofinanc