• mudejarsevillaopt
 • barcelonaopt
 • alhambraopt
 • melillaopt
 • mezquitaopt
 • tarifaopt
 • teideopt
 • valenciaopt
 • Palacio Mudejar - Plaza de América - Parque María Luisa - Sevilla
 • Barcelona
 • Alhambra - Granada
 • Melilla
 • Mezquita - Córdoba
 • Tarifa - Cádiz
 • Teide - Islas Canarias
 • Valencia

Dokumenty a formality

NIE – Número de identificación de Extranjero  (Identifikačné  číslo cudzinca - obdoba slovenského rodného čísla)

Slovákom, ktorým z ekonomických, profesionálnych, či spoločenských dôvodov vznikne vzťah so Španielskom, a zároveň sa zdržiavaju v tejto krajine kratšie ako 90 dní, sa odporúča (nie sú povinní) požiadať o Identifikačné číslo cudzinca NIE na cudzineckej polícii (Oficina de Extranjeros) alebo na príslušnom policajnom útvare  (Comisaría de Policía).

Jedná sa o osobné číslo, unikátne a exkluzívne.  Žiadosť sa predkladá osobne alebo na základe spolnomocnenia.

O udelenie NIE je možné požiadať aj prostredníctvom španielskych konzulárnych oddelení v zahraničí. Žiadosť treba odovzdať na konzulárnom oddelení, v ktorého pôsobnosti má cudzinec trvalý pobyt. Predkladá sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu splnomocneného zákonným spôsobom.

NIE sa používa v administratívnom a v obchodnom styku, napr.pri otvorení účtu v banke, pre zdravotné a sociálne poistenie, pri kúpe nehnuteľností a auta, na získanie úveru, pri začatí podnikania alebo pracovného vzťahu, pri poberaní sociálnych dávok,  atď.

Postup: 

 1. Požiadať o stretnutie (Cita previa) prostredníctvom telefónneho čísla na imigračnom úrade (Tu môžte požiadať o stretnutie) v príslušnom mieste bydliska alebo cez internet (Prostredníctvom internetu – najprv si musíte vybrať provinciu a potom sa vám objaví, či je možné predložiť žiadosť o NIE prostredníctvom tejto webovej stránky. Upozorňujeme, že len niektoré provincie umožňujú vopred si dohodnúť stretnutie cez internet, čo vám dáva možnosť zvoliť si konkrétny deň a hodinu. Medzi tieto provincie patria: Asturias, Barcelona, Ciudad Real, Girona, Granada, Guadalajara, Huesca, Baleárske ostrovy, Las Palmas, Lleida, Madrid, Murcia, Navarra, Tarragona, Teruel, Toledo a Zaragoza.).
 2. Žiadosť o registráciu sa podáva osobne alebo na základe splnomocnenia na úradnom tlačive EX – 15 (Formulár EX-15). K žiadosti sa doloží platný cestovný dokument alebo občiansky preukaz a jeho fotokópia.  Je potrebné uviesť adresu bydliska v Španielsku, a zdôvodniť motív pobytu. Po odovzdaní žiadosti  Vám bude pridelené NIE.
 3. Zároveň  Vám pracovník policajného útvaru vystaví doklad na zaplatenie správneho poplatku, ktorý je v súčasnosti 9,27Eur.  Tento poplatok sa platí v ktorejkoľvek bankovej inštitúcii.  S dokladom o zaplatení správneho poplatku sa musíte vrátit na príslušný policajný útvar.
 4. Po predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku, Vám bude vystavený Certifikát o registrácii vo formáte A4, na ktorom bude uvedené Vaše meno, národnosť, adresa, ktorú ste uviedli, identifikačné číslo cudzinca a dátum vystavenia certifikátu.
 5. Ak stihnete zaplatit poplatok v ten istý deň (pozor, banky sú otvorené od 8h do 14h), Certifikát vám bude vystavený okamžite,  policajný útvar má na to dva týždne odo dňa predloženia žiadosti.
 6. Certifikát o registrácii by malo mať neobmedzenú platnosť (aby sa nemuselo obnovovať) – miestnym orgánom však budete musieť oznámiť každú zmenu adresy. 

Dôležité!

Stále musíte pri sebe nosiť cestovný dokument alebo občiansky preukaz, ktorý musí byť sprevádzaný Certifikátom o registrácii, na ktorom je uvedené číslo cudzinca - NIE. Predtým sa vydávalo NIE na zelenom papieri A4,  preto sa odporúča miesto originálu nosiť kópiu, nakoľko za vystavenie nového certifikátu sa platí. V súčasnosti sa vydáva na bielom papieri, dokonca v niektorých provinciách vydávajú tento certifikát vo formáte občianskeho preukazu. Vodičský preukaz neslúži ako doklad na preukázanie totožnosti.

 

Pri pobyte dlhšom ako tri mesiace

Cudzinci, ktorým z ekonomických, profesionálnych, či spoločenských dôvodov vznikne vzťah so Španielskom, a zároveň sa zdržiavaju v tejto krajine dlhšie ako 90 dní, sú povinní sa zaregistrovať v Centrálnom registri cudzincov (Oficina de Extranjeros) alebo na príslušnom policajnom útvare  (Comisaría de Policía). Žiada sa do 3 mesiacov odo dňa vstupu do krajiny. Žiadosť sa predkladá len osobne. Automaticky vám bude vydaný Certifikát o registrácii

Postup:

 1. Požiadať o stretnutie (Cita previa) prostredníctvom telefónneho čísla na imigračnom úrade (Tu môžte požiadať o stretnutie) v príslušnom mieste bydliska alebo cez internet (Prostredníctvom internetu – najprv si musíte vybrať provinciu a potom sa vám objaví, či je možné predložiť žiadosť o NIE prostredníctvom tejto webovej stránky. Upozorňujeme, že len niektoré provincie umožňujú vopred si dohodnúť stretnutie cez internet, čo vám dáva možnosť zvoliť si konkrétny deň a hodinu. Medzi tieto provincie patria: Asturias, Barcelona, Ciudad Real, Girona, Granada, Guadalajara, Huesca, Baleárske ostrovy, Las Palmas, Lleida, Madrid, Murcia, Navarra, Tarragona, Teruel, Toledo a Zaragoza.).
 2. Žiadosť o registráciu sa podáva osobne na úradnom tlačive EX – 15 (Tu si môžte stiahnuť žiadosť EX-18). K žiadosti sa doloží platný cestovný dokument alebo občiansky preukaz a jeho fotokópia, v prípade, že vypršala platnosť dokumentu, predkladá sa jeho kópia a žiadosť o jeho obnovenie.  Je potrebné uviesť adresu bydliska v Španielsku, a zdôvodniť motív pobytu. Po odovzdaní žiadosti  Vám bude automaticky pridelené NIE.
 3. V závislosti od motívu pobytu sa k žiadosti EX – 18 sa prikladajú  dokumenty ako pracovná zmluva, zdravotné poistenie platné na území Španielska (môže sa predložiť európska zdravotná karta), doklady o disponovaní dostatočného množstva peňažných prostriedkov (nie menej ako 6.000 eur ročne),
 4. Zároveň  Vám pracovník policajného útvaru vystaví doklad na zaplatenie správneho poplatku, ktorý je v súčasnosti 10,40Eur.  Tento poplatok sa platí v ktorejkoľvek bankovej inštitúcii.  S dokladom o zaplatení správneho poplatku sa musíte vrátit na príslušný policajný útvar.
 5. Po predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku, Vám bude vystavený Certifikát o registrácii vo formáte A4, na ktorom bude   uvedené Vaše meno, národnosť, adresa, ktorú ste uviedli, identifikačné číslo cudzinca a dátum vystavenia certifikátu a zároveň budete zaregistrovaný v Centrálnom registri cudzincov,
 6. Ak stihnete zaplatit poplatok v ten istý deň (pozor, banky sú otvorené od 8h do 14h), Certifikát vám bude vystavený okamžite,  policajný útvar má na to dva týždne odo dňa predloženia žiadosti.

 

 

sobre  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.  

logofinanc